آموزش راه اندازی سیستم تلفنی VOIP

آموزش سیستم تلفنی محبوب و متن باز ایزابل مبتنی بر تکنولوژی VOIP و استریسک

اطلاعات دوره

استاد دوره

سینا طیفوری سینا طیفوری نویسنده

دیدگاهتان را بنویسید