اطلاعات اولیه

وارد کردن اطلاعات شخصی
Direction Arrows
گام اول

انتخاب سرویس

نوع سرویس، مدت و نام دامنه
Direction Arrows
گام دوم

پرداخت هزینه

پرداخت آنلاین هزینه سرویس
Direction Arrows
گام سوم

ایجاد آنی نرم افزار

ساخت خودکار نسخه اختصاصی
Direction Arrows
گام چهارم

نسخه شما آماده است

دریافت اطلاعات سرویس
Direction Arrows
گام آخر