تمرین هایی برای تند خوانی و افزایش حوزه دید

تند خوانی یک مهارت است و مهارت جز با تمرین و تکرار بارور نمی شود سرعت مطالعه به سه عامل بستگی دارد : 1_سرعت اولیه شخص : هیچ کس نمی تواند استانداردی برای سرعت اولیه مطالعه پیدا کند. 2_نوع متن : قاعدتا خواندن درسی برای مثال زیست شناسی، نیاز به دقت و توجه بیشتری نسبت … ادامه خواندن تمرین هایی برای تند خوانی و افزایش حوزه دید