سیستم سازی

ما با تلاش های کم باید به درآمد خوب برسیم

اکثر کسب وکار ها از صبح تا شب فعال هستند ولی این تلاش آنها آنطور که باید و شاید درآمد خوبی ندارد وقتی با نگاه سیستم سازی به فعالیتهای خود نگاه می کنیم می بینیم که برخی از تلاش های ما اصلا پول ساز نیست و این کارهای ما باعث اتلاف وقت در کارمان است بطور مثال برگزاری جلسات بیهوده درکار،صحبت کردن و بحث کردن بر سرقیمت و بسیاری دیگر از این گونه موارد که باید برروی کاغذ بیاوریم تا این مسائل را بهتر شناسایی کنیم.

کارهای خود را با ایده ده هزار برابری رشد دهید

_

مایکل گربر ایده ده هزار برابری درکار ها را بیان می کند و می گوید اگر کسب وکاری بخواهد موفق شود باید ایده ده هزار برابری را برای کار های خود در نظر بگیرید.

inf3

ما چقدر در کسب وکار مان این کارها را انجام می دهیم ؟
آیا اگر بخواهیم یک کارمندرا استخدام کنیم با دید گاه استخدام ده هزار کارمند انجام می دهیم ؟
آیا اگر بخواهیم نمایشگاه برگزار نماییم بادید انجام ده هزار نمایشگاه فعالیت های خود را مدیریت می کنیم؟
آیا برای فروش محصولات خود و نوع تخفیف های قابل ارایه با دید ده هزار برابری اقدام کرده ایم؟
و امثال این گونه کارهای که باید مورد بررسی قرار بگیرد …

نتیجه:

_

اگر بتوانیم سیستم سازی را به نحو خوبی فرابگیریم و آن را اجرایی نماییم بسیاری از مشکلات ما کم خواهدشد.
پیشنهاد می کنم که امروز لیست کارهایی که انجام می دهید را استخراج کنید ودرنوشتن کارهایی که به نظرتان مهم نمی آیند نیز دریغ نکنید.
وقتی که این کار های را بر روی کاغذ نوشتید با کارکنان خود و یا خودتان فعالیت هایی را که لیست کرده اید را بررسی کنید و ببینید که آیا آنطور که مد نظر شما است انجام می شود یا تفاوت بسیاری دارد.
اگر شما چند روزی نباشید این کارها چطوری انجام خواهد شد؟
خواهید دیدکه چقدر فعالیت هایی  در کار شما وجود دارد که  نیازمند بهبود است .
پس سیستم سازی در کسب و کار ها را جدی بگیرید تا مشتریان و مخاطبان راضی داشته باشید.

گام های سیستم سازی کسب و کار:

_

مرحله اول: شناخت و درک اهمیت سیستم سازی  در یک سازمان توسط مدیر(ذهینیت سیستماتیک)

مرحله دوم: برگزاری یک جلسه مشورتی با کارکنان مجموعه (تعیین اهداف، مشخص کردن بخشهایی که بیشترین مشکل رو دارند )

مرحله سوم: مشخص کردن نقشهای سازمانی و واحدهای عملیاتی

مرحله چهارم: تعیین فرایندهای سازمانی (ارزیابی فرایندهای موجود و ایجاد فرآیندهای مورد نیاز)

مرحله پنجم: بررسی تجهیزات مورد نیاز یا آماده سازی بستر جهت پیاده سازی سیستم

مرحله ششم: آموزش

مرحله هفتم: مانیتورینگ ، مسیربابی و بهینه سازی

سیستم سازی