دنبال کنید:

نقشه راه ساخت سیستم کسب وکار

نقشه راه ساخت سیستم کسب وکار مرحله اول : شناخت و درک اهمیت سیستم سازی در یک سازمان توسط مدیر (ذهینیت سیستماتیک) بسیاری از مدیران و صاحبان کسب و کارها در طول دوران کاری خود، همواره ازین موضوع گلایه مند بوه اند که اگر لحظه ای در سازمان خود حضور نداشته باشند هیچ کاری به […]