دیجیتال مارکتینگ

شبکه های اجتماعی
۲۱ مرداد ۱۳۹۷شبنم محمدی

شبکه های اجتماعی فرصتی برای افزایش فروش

اصول فروش حرفه ای و همچنین استفاده از تکنولوژی و روش های مدرن تبلیغات، تعیین کننده برنده در این رقابت تنگاتنگ است. ... ...ادامه مطلب
بازاریابی ایمیلی
۱۸ مرداد ۱۳۹۷شبنم محمدی

بازاریابی ایمیلی یا ایمیل مارکتینگ

بازاریابی ایمیلی این روزها بحث بازاریابی اینترنتی بسیار داغ است.تکنیک های قدیمی و جدید در کنار هم همه و همه ... ...ادامه مطلب