بازاریابی

بازاریابی دیجیتالی
۲۴ مرداد ۱۳۹۷شبنم محمدی

۵ اشتباه رایج درباره بازاریابی دیجیتالی

راهنمایی برای کسانی که به تازگی بازاریابی دیجیتالی را شروع کرده یا در آن موفق نشده اند. ... ...ادامه مطلب
شبکه های اجتماعی
۲۱ مرداد ۱۳۹۷شبنم محمدی

شبکه های اجتماعی فرصتی برای افزایش فروش

اصول فروش حرفه ای و همچنین استفاده از تکنولوژی و روش های مدرن تبلیغات، تعیین کننده برنده در این رقابت تنگاتنگ است. ... ...ادامه مطلب