دنبال کنید:

مقالات با موضوع :

مدیریت و رهبری

واگذاری کارها به کارمندان به صورت سیستمی

افسانه‌های واگذاری کارها به کارمندان (خلاصه کتاب)

این مقاله از  کتاب واگذاری کارها اثر برایان تریسی خلاصه نویسی شده است.  واگذاری کارها به کارمندان یکی از مهارت‌های اساسی مدیران است و بدون توانایی واگذاری موثر، هرگز نمی‌توانید یک مدیر خوب باشید و به پیشرفت کسب و کارتان کمک کنید…
رهبران بزرگ

برای رهبر شدن باید این موارد را بدانید

رهبر شدن یعنی … رهبر شدن یعنی یادگرفتن. رهبری یک مسئله ذاتی نیست و بلکه آموختنیست. حتی اسکندر هم در 8 سالگی شروع به آموختن رهبری کرد. وی در 15 سالگی دریافت که سرنوشتش آن است تا همه‌ی بشریت را…
افزایش رضایت شغلی و بهره‌ وری همزمان

راهکاری برای افزایش رضایت شغلی و بهره‌ وری همزمان

وقتی کارمندان بدانند که کارهایشان در واقع تاثیر بزرگی ایجاد می‌کند، کارایی و رضایت شغلی‌شان افزایش می‌یابد. کلیاتی از مطلب مردم به دنبال این هستند که احساس کنند کاری که انجام می‌دهند تغییری ایجاد می‌کند، خصوصا در مورد شغلشان. هنگامی…
تحلیل سوات

چگونه یک تحلیل سوات (SWOT) خوب بنویسیم

همینطور که کسب و کار شما در حال رشد کردن است، به طور کلی با موانع، چالش‌ها، فرصت‌ها و پروژه‌های بیشتری مواجه خواهید شد که بخشی طبیعی از توسعه کسب و کار است. اما چگونه اولویت‌های خود را تشخیص می‌دهید؟…
سیستم سازی کسب و کار کوچک

5 مرحله برای سیستم سازی کسب و کار کوچک خود

وقتی برای اولین بار کسب و کار خود را راه اندازی می کنید، دغدغه اصلی شما به فهمیدن نحوه انجام کارها و اتمام آن‌ها ختم می‌شود. اما با رشد کسب و کارتان، هنگامی که در انجام کارها واردتر می‌شوید به طور طبیعی…
دوستی کاری

ارتباط بازدهی بیشتر کارمندان و احتمال دوستی کاری

دوستی ها در محل کار به بازده بیشتر کارمندان می انجامد. تحقیقات نشان داده است که کارمندان هنگامی که احساس می کنند فرصت دوستی در محل کارشان وجود دارد، رضایت شغلی بیشتری دارند. جالب است بدانید که مهم نیست که آیا…

7 راهکار برای افزایش انگیزه کارمندان

برخی پژوهشگران اعتقاد دارند یک شخص معمولی فقط حدود 50 درصد از توانایی‌ های حقیقی خود را در محیط کار بروز می‌ دهد. 50 درصد باقی‌ مانده در ساعات کاری در قالب گفت‌‌وگوهای بدون هدف با همکاران، وب‌ گردی، دیر…
واگذاری کارها به کارمندان به صورت سیستمی

افسانه‌های واگذاری کارها به کارمندان (خلاصه کتاب)

این مقاله از  کتاب واگذاری کارها اثر برایان تریسی خلاصه نویسی شده است.  واگذاری کارها به کارمندان یکی از مهارت‌های اساسی مدیران است و بدون توانایی واگذاری موثر، هرگز نمی‌توانید یک مدیر خوب باشید و به پیشرفت کسب و کارتان کمک کنید…
رهبران بزرگ

برای رهبر شدن باید این موارد را بدانید

رهبر شدن یعنی … رهبر شدن یعنی یادگرفتن. رهبری یک مسئله ذاتی نیست و بلکه آموختنیست. حتی اسکندر هم در 8 سالگی شروع به آموختن رهبری کرد. وی در 15 سالگی دریافت که سرنوشتش آن است تا همه‌ی بشریت را…
افزایش رضایت شغلی و بهره‌ وری همزمان

راهکاری برای افزایش رضایت شغلی و بهره‌ وری همزمان

وقتی کارمندان بدانند که کارهایشان در واقع تاثیر بزرگی ایجاد می‌کند، کارایی و رضایت شغلی‌شان افزایش می‌یابد. کلیاتی از مطلب مردم به دنبال این هستند که احساس کنند کاری که انجام می‌دهند تغییری ایجاد می‌کند، خصوصا در مورد شغلشان. هنگامی…
تحلیل سوات

چگونه یک تحلیل سوات (SWOT) خوب بنویسیم

همینطور که کسب و کار شما در حال رشد کردن است، به طور کلی با موانع، چالش‌ها، فرصت‌ها و پروژه‌های بیشتری مواجه خواهید شد که بخشی طبیعی از توسعه کسب و کار است. اما چگونه اولویت‌های خود را تشخیص می‌دهید؟…
سیستم سازی کسب و کار کوچک

5 مرحله برای سیستم سازی کسب و کار کوچک خود

وقتی برای اولین بار کسب و کار خود را راه اندازی می کنید، دغدغه اصلی شما به فهمیدن نحوه انجام کارها و اتمام آن‌ها ختم می‌شود. اما با رشد کسب و کارتان، هنگامی که در انجام کارها واردتر می‌شوید به طور طبیعی…
دوستی کاری

ارتباط بازدهی بیشتر کارمندان و احتمال دوستی کاری

دوستی ها در محل کار به بازده بیشتر کارمندان می انجامد. تحقیقات نشان داده است که کارمندان هنگامی که احساس می کنند فرصت دوستی در محل کارشان وجود دارد، رضایت شغلی بیشتری دارند. جالب است بدانید که مهم نیست که آیا…

7 راهکار برای افزایش انگیزه کارمندان

برخی پژوهشگران اعتقاد دارند یک شخص معمولی فقط حدود 50 درصد از توانایی‌ های حقیقی خود را در محیط کار بروز می‌ دهد. 50 درصد باقی‌ مانده در ساعات کاری در قالب گفت‌‌وگوهای بدون هدف با همکاران، وب‌ گردی، دیر…

از فرصت مشاوره رایگان نیماد استفاده کنید