مقالات با موضوع :

سیستم سازی

فرهنگ سازمانی چیست؟

تعریف فرهنگ سازمانی فرهنگ‌سازمانی نظامی یکپارچه از پیش‌فرض‌ها، ارزش‌ها و اعتقادات مردم است که رفتارهای مناسب و نامناسب (هنجارها) را در یک سازمان تفکیک کرده و تأثیر بسیاری روی

ادامه مطلب »

روند سیستم سازی در دنیا

تاریخچه سیستم سازی بیش از ۲۵ سال از زمانی که مایکل گربر برای اولین بار مفهوم سیستم سازی کسب و کار را به طور رسمی بیان کرد، می‌گذرد. در

ادامه مطلب »

سیستم سازی کسب وکار

اهمیت سیستم سازی سازمانهای کوچک اغلب بدون سیستم کار می کنند لذا سازمان و کسب و کارشان به اندازه مدیریت و مالک آنها بیشتر رشد نمی کنند. سازمانهای بزرگ

ادامه مطلب »

15 دقیقه مشاوره تلفنی رایگان

فـرصتی ویــژه، کـه ممکن است بـرای مدت محدودی فعـال باشد؛ از دستش نـدهید.